สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ

สถานการณ์โควิดในสหรัฐฯ โดย CDC.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

 

ข้อแนะนำในการเดินทางในสหรัฐและเดินทางเข้าสหรัฐฯ

 

ประกาศล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ออกคำสั่งกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ โดยเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง และแสดงผลตรวจที่เป็นลบ หรือแสดงหลักฐานว่าได้รับการรักษาและไม่มีเชื้อไวรัสฯ แล้ว แก่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“If you plan to travel internationally, get tested before you travel by air into the United States (US), or be prepared to show proof of a recent positive viral test and a letter from your healthcare provider or a public health official stating that you were cleared to travel. On January 12, 2021, CDC issued an Order requiring all air passengers arriving to the US from a foreign country to get tested no more than 3 days before their flight departs and to provide proof of the negative result or documentation of having recovered from COVID-19 to the airline before boarding the flight. This Order will go into effect on January 26, 2021.”   หรืออ่านประกาศฉบับเต็มจาก CDC ได้ที่นี่ ที่มา: CDC.gov

PDF.file

 

การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ของบุคคลต่างชาติ
จากเว็บไซต์ กรมการกงสุลสหรัฐฯ

บุคคลต่างชาติ ที่ได้เดินทางไปประเทศตามที่ได้ระบุด้านล่างภายใน 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9984  9992  9993  9996 และประกาศฉบับถัดมา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563:

  • ประเทศบราซิล
  • สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (อังกฤษ) และไอร์แลนด์เหนือ ไม่รวมถึงดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • กลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ (ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)
  • สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  • สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)

* โดยบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้น ได้แก่ ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสหรัฐฯ และสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯ ตามที่ระบุในประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการยกเว้นตามประธานาธิบดีสหรัฐฯ หากท่านอาศัยอยู่ เพิ่งเดินทางไป หรือกำลังจะเดินทางไปประเทศในรายการด้านบน ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ

 

In furtherance of Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, and 9994, which bans the entry of non-U.S. citizens who are from or recently been in China, Iran, or certain European countries, the DHS issued a Notice of Arrival Restrictions requiring American citizens, legal permanent residents, and their immediate families who are returning home to the U.S. to travel through one of 13 airports upon arrival to the U.S., submit to an enhanced entry screening and self-quarantine for 14 days once they reach their final destination.  DHS.GOV

 

 

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
จากเฟสบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ