สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

 

ข้อมูลวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็นผู้ทีเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จาก ซูดาน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เยอรมัน 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย สหรัฐอเมริกา 6 ราย
แหล่งข้อมูล: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia | https://www.facebook.com/informationcovid19

 

จำนวนสถิติ แผนผังการพบผู้ติดเชื้อและตรวจสอบพื้นที่เตือนระวัง จากกรมควบคุมโรค ทีมงาน TH-STAT.com และ TCDG
แหล่งข้อมูล: https://covid19.th-stat.com/

 

สถานการณ์ทั่วโลก

แหล่งข้อมูล: https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65