การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

 

กดที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ


PDF file

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง
(repatriation flight)