นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี”


 

[ หน้าเว็บไซต์ ] [ หน้าภาษาอังกฤษ ]

“นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี”: เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย

 

Source: https://120years-of-her-royal-highness-princess-srinagarindramahidol.com/th