เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือตัวแทนสภาหอการค้าสหรัฐฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล หารือผ่านระบบ video conference กับนาย Charles Freeman รองประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชีย สภาหอการค้าสหรัฐฯ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้สภาหอการค้าสหรัฐฯ พิจารณาสนับสนุนกลุ่มสมาชิกที่ทำธุรกิจในสาขาที่สหรัฐฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ได้แก่ (1) ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ (2) การขนส่งอัจฉริยะ และ (3) สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (well-being) เข้ามาลงทุนและสนับสนุนความเชี่ยวชาญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย และเขตส่งเสริมการลงทุนอื่น ๆ โดยนาย Freeman ยินดีที่จะหารือเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวกับภาคธุรกิจสหรัฐฯ ต่อไป และพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีหน้าด้วย