เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับผู้บริหารกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนาง Lindsey Ford , Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Christopher Johnstone, Principal Director for South and Southeast Asia at Pentagon กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อัครราชทูตบุศรา กาญจนาลัย ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เข้าร่วมการหารือด้วย

บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเอง นาง Ford ขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และแสดงความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังมุมมองจากฝ่ายไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคต่าง ๆ อย่างกว้างขวางด้วย