วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

ขอเชิญร่วม

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล
พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประมวลภาพประวัติศาสตร์
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒