“เจาะลึกแนวทางการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ” ในรายการ Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

https://fb.watch/aP_Hk_Ea2A/

เจาะลึกแนวทางการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ในรายการ “Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต.” ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้พูดคุยกับคุณมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ โดยกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศในยุคของประธานาธิบดีโจ ไบเดนที่เน้นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรซึ่งรวมถึงไทย และการให้ความสำคัญของความร่วมมือในเวทีพหุภาคีเพื่อดำเนินนโยบายต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ตั้งเป้าหมาย ๕ ข้อในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ได้แก่ การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผ่านการเยือน สร้างความตระหนักรู้ถึงประเทศไทยในกลุ่มผู้มีอำนาจของสหรัฐฯสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน Think Tank การขยายการค้าและการลงทุน และการดูแลชุมชนไทยในสหรัฐฯ

การดำเนินงานที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันในช่วงที่ผ่านมาได้แก่ การส่งเสริมให้มีการเยือนในระดับสูงในช่วงที่สถานการณ์โควิด-๑๙ อำนวยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การร่วมมือกับนางแทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐ ในการจัดหาวัคซีน ๑ ล้านโดส ให้กับประเทศไทย การส่งเสริมการลงทุนจากสหรัฐฯ ในประเทศไทยเพื่อนำเข้านวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมการใช้รถ EV การดูแลคนไทยในสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้จากคนไทยผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐ ฯ ร่วมมือกับสำนักงาน กพ. และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่จะเดินทางมาศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นต้น

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ขอให้คนไทยที่จะมาที่สหรัฐฯ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในพื้นที่ใกล้เคียงหากมีปัญหาและขอให้คนไทยมองสหรัฐฯ ในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ที่มีมิตรไมตรีกับไทยมาโดยตลอด

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจเอเปค และจะเป็นโอกาสอันดีในการเยือนไทยของผู้แทนสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น


ติดตามรับชมได้ทาง Facebook Page กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand และ Facebook Page Saranrom Radio