ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai American National Internship Program ประจำปี 2565

สามารถดูประกาศฉบับ PDF ได้ที่นี่