วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
https://wellwishes.royaloffice.th/
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

กระทรวงการต่างประเทศ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.mfa.go.th

 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ

นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

ศาลารวมใจ

ศิลปาชีพ

ทรงมั่นในพระศาสนา


ศิลปาชีพที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ทรงเยี่ยมราษฎรและรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพฯ ทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิต งานศิลปหัตถกรรม จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน (Director of the Museum of Natural History) นครนิวยอร์ก และคณะเข้าเฝ้าฯ ทรงนำไปดูงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรยากจนภาคต่าง ๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บาทหลวง ลีโอ เจ. โอโดโดนแวน เอส.เจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเยือนไทยและทรงนำชมผลผลงานของมูลนิธิศิลปาชีพด้วย

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินในงานถวายพระเกียรติและทรงนำชมนิทรรศการศิลปาชีพที่ทรงนำไปแสดงตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเฮอร์เบิร์ด อาร์มสตอง ประธานมูลนิธิแอมบาสซาเดอร์ ณ วิทยาลัยแอมบาสซาเดอร์ เมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย

พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล

พระเกียรติคุณแห่งพระราชกรณียกิจอเนกประการ เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีผู้ขอทูลเกล้าถวายปริญญาและรางวัลเกียรติยศเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณกันเป็นอันมาก ดังตัวอย่างที่เชิญมาเหล่านี้

เหรียญเซเรส

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ “ถวายเหรียญเซเรส” เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านการส่งเสริมอาชีพราษฎร การเกษตร การสังคมสงเคราะห์ และการช่วยเหลือเด็กกำพร้า

รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ เป็นบุคคลดีเด่นด้านพิทักษ์เด็ก

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สหพันธ์พิทักษ์เด็ก (Save The Children Federation) ทูลเกล้าถวาย “รางวัลเกียรติคุณ” (First Distinguished  Service Award) เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลดีเด่นด้านพิทักษ์เด็ก อันเนื่องมาจากการที่ทรงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเขมรที่เขาล้าน จังหวัดตราด และทรงพระเมตตายิ่งแก่เด็ก ๆ

ประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติในฐานะนักอนุรักษ์ดีเด่นด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “ประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ” ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดีเด่นด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

รางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ กลุ่มผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทูลเกล้าถวาย “รางวัลมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” (First International Humanitarian Award) เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติมาโดยตลอด และนายกเทศมนตรีแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ประกาศให้วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน “Queen Sirikit Day”

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านทรงทำงานเพื่อราษฎรในถิ่นทุรดารได้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บทความที่น่าสนใจ

H.M. Queen Sirikit, The Queen Mother, preserver of beetle wing crafts

In 1982, a special exhibition was held to celebrate the 200th Anniversary of the Rattanakosin Period. While searching for display artifacts from the royal collection at the Grand Palace, H.M. Queen Sirikit, The Queen Mother came across a beetle wing embroidered dress cloth that was owned by the late Queen Savang Vadhana, grandmother of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great. https://www.thailandnow.in.th/arts-culture/h-m-queen-sirikit-the-queen-mother-preserver-of-beetle-wing-crafts/ 

 

Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother and Khon

Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother stepped in to prevent such high art from dying out. Her Majesty, The Queen Mother’s vision was to promote future generation performers, popularize Khon among foreigners and the international community, as well as to introduce new features to its antiquated style, while preserving its essence and classical beauty. https://www.thailandnow.in.th/country-facts/her-majesty-queen-sirikit-the-queen-mother-and-khon/

 

Star of Siam Jacket of Thai Silk and Silk Brocade

Gift from Queen Sirikit to First Lady Rosalynn Carter, 1980 116.8 x 61 cm. Prior to the SUPPORT Foundation and in the early years of its development, Queen Sirikit’s gift-giving also promoted local businesses, such as Star of Siam, a Bangkok silk company that produced the jacket gifted to First Lady Rosalynn Carter in 1980.

Great and Good Friends: Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America, 1818 – 2018, the U.S. Government. https://artsandculture.google.com/exhibit/great-and-good-friends-queen-sirikit-museum-of-textiles/jgLCCaoylodCIg?hl=en

Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Wardrobe Created by Pierre Balmain

Inside the elegant outfits designed for Her Majesty the Queen by couturier Pierre Balmain https://artsandculture.google.com/exhibit/fit-for-a-queen-her-majesty-queen-sirikit%E2%80%99s-wardrobe-created-by-pierre-balmain/xAJSA6Wcte14LA