ประกาศ: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
เสมียน
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร  (pdf.file)

[ English version ]