เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวเปิดงานอบรมนวดไทยโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวเปิดงานอบรมนวดไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๒ วัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๓๐ คนจากกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบอาชีพนวดไทยที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจนสามารถจัดตั้งสมาคมนวดไทยฯ ขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ประกอบอาชีพนวดไทยทุกคนช่วยกันเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ และได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีกด้วย

กิจกรรมการอบรมทั้ง ๒ วันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อให้บริการนวดอย่างมืออาชีพ

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect