เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเข้าร่วมเทศกาลฉลองอีสเตอร์กับชุมชนไทยนับถือศาสนาคริสต์นิกายแบ๊บติสต์ ที่โบสถ์ไทยวอชิงตันดีซี

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยาเข้าร่วมงานเทศกาลฉลองอีสเตอร์ตามคำเชิญของนายสุพจน์ เอื้อสี ศาสนาจารย์ และภริยาที่โบสถ์ไทยวอชิงตันดีซี โดยมีชุมชนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแบ๊บติสต์และครอบครัวเข้าร่วมเกือบ ๑๐๐ คน

ศาสนาจารย์โบสถ์ไทยวอชิงตันทำพิธีและสอนถึงความหมายของอีสเตอร์และเหตุผลที่มาของการเทศกาลฉลองอีสเตอร์ รวมถึงจัดการละเล่นหาไข่อีสเตอร์ของลูกหลานของชุมชนไทย

เอกอัครราชทูตฯ แนะนำตัวและงานเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งผ่านองค์กรชุมชนไทยต่าง ๆ รวมถึงการสืบสานความเป็นไทยและบทบาทของคนไทยรุ่นที่สอง (second generation) ในการสนับสนุนประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ รวมถึงเชิญให้ชุมชนไทยเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานเทศกาลไทยสวัสดีดีซี (Sawasdee DC Thai Festival) ในวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๖ ที่ National Mall กรุงวอชิงตัน

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล
#190ThaiUS #CommunicateXConnect