ผู้เขียน: backup 1

ประกาศเปิดสมุดลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์

อ่านเพิ่มเติม >>

นายกรัฐมนตรียินดีและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตขอเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 – 20.30 น.

อ่านเพิ่มเติม >>

ทีมประเทศไทย คือ อะไร เขาคุยอะไรกัน เวลาประชุมที่ สถานทูต ทุกเดือน

เวลาเราได้ยิน ข่าวคราวว่า ” ทีมประเทศไทย ” หรือ ” ทีมไทยแลนด์ ” ที่จริงแล้วก็คือ การทำงานเป็นทีม โดยมี ออท. (เอกอัครราชทูต) จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้า ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ ที่ส่งตัวแทน มาทำงานในสถานทูต ตามประเทศสำคัญๆ ทั่วโลก นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม >>