ผู้เขียน: Chitaphan Barnes

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee ในกรุงวอชิงตัน ครั้งที่ ๑ สำหรับปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

Internship Opportunity: Apply Now – 11 Jan. 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตวีรชัยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตวีรชัยและ ส.ว. Ed Markey จากรัฐแมสซาชูเซตส์ ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

National Guard Bureau จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตหารือ ส.ส. Dana Rohrabacher ถึงแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ และขอบคุณมิตรภาพที่ยาวนานต่อประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Earl “Buddy” Carter ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>