ผู้เขียน: Chormanee

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือเอกชนสหรัฐฯ เน้นย้ำภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

(ลบข้อมูล) การลงทะเบียนกลับไทย และ เอกสาร fit to fly

อ่านเพิ่มเติม >>

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

สัมภาษณ์พิเศษ ‘มนัสวี ศรีโสดาพล’ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ทูตไทยย้ำ รัฐบาล ‘ประยุทธ์’ พร้อมทำงานร่วมกับสหรัฐฯ ชวนลงทุนเขตเศรษฐกิจ EEC

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศเชิญชวนร้านอาหารไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาหารไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม >>