ผู้เขียน: Chormanee

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม >>

Thailand calls for sustainability, multilateralism at UNGA

อ่านเพิ่มเติม >>

A race to the moon will help Thailand soar on earth

อ่านเพิ่มเติม >>

Phuket welcomes U.S. offer of smart city tech assistance

อ่านเพิ่มเติม >>

Thai Skytrain firm will help connect Malaysia to Singapore

อ่านเพิ่มเติม >>

Minister vows to end plastic waste imports by 2025

อ่านเพิ่มเติม >>

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

Message from the Ambassador

อ่านเพิ่มเติม >>