ผู้เขียน: Kasama

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น”บุคคลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล”(พนักงานจ้างเหมาบริการ) และ “บุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล” (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

“THAILAND Innovation Hub of ASEAN” at BIO International Convention 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

ประเทศไทยชูการเป็นฮับวิทยาศาสตร์ชีวภาพอาเซียนในงาน BIO 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

Boosting Academic Cooperations for “Thailand 4.0” at University of Washington

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

อ่านเพิ่มเติม >>