ผู้เขียน: Kay Kramer

New Jersey YMCA Summer International Leadership Students visited Thai Embassy

อ่านเพิ่มเติม >>

Recipients of Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program visited Thai Embassy

อ่านเพิ่มเติม >>

5th Graders from Cleveland Elementary School Honored as “Junior Friend of Thailand” under Embassy Adoption Program

อ่านเพิ่มเติม >>

North Dakota State University’s class of rural leadership visits the Embassy

อ่านเพิ่มเติม >>

5th Graders from Grover Cleveland Elementary School Visit Embassy to learn about Thailand from Returned Peace Corps Volunteer

อ่านเพิ่มเติม >>

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ร่วมพัฒนาประเทศไทยผ่าน “โครงการอาสาสมัครไทยจากต่างแดน”

อ่านเพิ่มเติม >>

New Lao-Thai centre to help tackle trafficking

อ่านเพิ่มเติม >>