ผู้เขียน: napamasp

ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 31 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

First repatriation flights for Thais to return home

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ช่วยคนไทยติดค้างกว่า 400 คนเดินทางกลับประเทศไทย 17-19 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 30 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่ไทยผ่าน USAID เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม >>

U.S. supports Thailand with personal protective equipment and additional assistance through USAID in response to COVID-19

อ่านเพิ่มเติม >>