ผู้เขียน: napamasp

แนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เดินทางสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม >>

การยื่นขอใบรับรองการเดินทาง Repatriation Flights

อ่านเพิ่มเติม >>

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนาเดือนธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตรการชั่วคราวสำหรับนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ ที่จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2563 – 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

Congratulatory Message on the 70th Anniversary of the Fulbright Educational Exchange Program in the Kingdom of Thailand, 1 July 2020

อ่านเพิ่มเติม >>

Congratulatory Message on the 70th Anniversary of the Fulbright Educational Exchange Program in the Kingdom of Thailand, 1 July 2020

อ่านเพิ่มเติม >>