ผู้เขียน: napamasp

การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาหารกลางวันกับหอการค้าสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador of Thailand discussed economic relations during a working lunch with the U.S. Chamber of Commerce

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador Manasvi Discussed Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts with Acting Director of the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือกับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กต. สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย

อ่านเพิ่มเติม >>