ผู้เขียน: napamasp

Ambassador of Thailand had a courtesy call with Ambassador of the Republic of Korea

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador of Thailand had a fruitful meeting with Principal Deputy Assistant Secretary of State

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือตัวแทนสภาหอการค้าสหรัฐฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador Manasvi and Vice President of U.S. Chamber of Commerce to Strengthen Thai-U.S. Trade and Investment Relations

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador of Thailand had a courtesy call with Russian Ambassador

อ่านเพิ่มเติม >>