ผู้เขียน: napamasp

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อความแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการ Fulbright ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม >>

>> ลงทะเบียนกลับไทย / รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน <<

อ่านเพิ่มเติม >>

*ประกาศเตือน* หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม/พื้นที่เสี่ยง!

อ่านเพิ่มเติม >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

อ่านเพิ่มเติม >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเรื่องที่พักอาศัยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>