ผู้เขียน: napamasp

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

Thai National Day 2020 Celebration

อ่านเพิ่มเติม >>

Thai National Day 2020 Celebration

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>