ผู้เขียน: nuttaporn

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ (TIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>