ผู้เขียน: Opart

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุเป็นผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเงินการคลัง)

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการจัดจ้างสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักและปรับปรุงลิฟท์ด้านหลังอาคาร

อ่านเพิ่มเติม >>

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายครัวทำเนียบเอกอัครราชทูต

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นไม้ชั้น 4 และเปลี่ยนพรมสำนักงานชั้น 2 ด้านหลังอาคาร

อ่านเพิ่มเติม >>

การจำหน่ายรถยนต์ราชการ 2 คัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

อ่านเพิ่มเติม >>

Bidding Announcement of the Embassy’s car

อ่านเพิ่มเติม >>

Bidding Announcement of the Embassy’s car

อ่านเพิ่มเติม >>