ผู้เขียน: Opart

โครงการจัดจ้างสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักและปรับปรุงลิฟท์ด้านหลังอาคาร

อ่านเพิ่มเติม >>

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายครัวทำเนียบเอกอัครราชทูต

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นไม้ชั้น 4 และเปลี่ยนพรมสำนักงานชั้น 2 ด้านหลังอาคาร

อ่านเพิ่มเติม >>

การจำหน่ายรถยนต์ราชการ 2 คัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงานฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ 7/2559 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

อ่านเพิ่มเติม >>