ผู้เขียน: Panalee

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

การประชุมหารือร่วมกัน “การสร้างศักยภาพให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม >>

Thailand is driving a plan on Thai Food to the World

It is undeniable that Thailand is the world’s leading rice exporter and has successfully positioned itself as the “Kitchen of the World,” with the annual value of food exports exceed $31 billion USD in 2014

อ่านเพิ่มเติม >>