ผู้เขียน: Panalee

Prime Minister presided over the 2/2015 meeting of Committee for Digital Economy and Society

A budget of 52 million USD for the National Broadband Project was approved.

อ่านเพิ่มเติม >>

Connecting American companies with Thailand

In Southeast Asia, all are excited about the ASEAN Economic Community, a combined market with over 620 million people. The OECD has forecasted that ASEAN growth will continue to be robust over 2015-2019 at an average of 5.6%.

อ่านเพิ่มเติม >>

Trade and Foreign Direct Investment Opportunities in Special Economic Zones in Thailand

Thailand is creating more trade and investment opportunities for foreign investors to support the formation of ASEAN Economic Community. Huge amount of infrastructure development projects have been set up for ASEAN connectivity.

อ่านเพิ่มเติม >>

PM orders swift investigation and tough punishment for human traffickers

อ่านเพิ่มเติม >>

Developing Eco-Industrial Towns in Thailand

The Ministry of Industry will develop eco-industrial towns in five provinces as models for Thailand’s industries, to enable them to move toward green manufacturing.

อ่านเพิ่มเติม >>

พ่อครัวแม่ครัวไทย อาชีพที่สหรัฐฯ ขาดแคลน

อ่านเพิ่มเติม >>

สหรัฐฯ จัดงาน SelectUSA ดึงนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม >>

เตือนเอกชนไทยรับมือกฎใหม่ IUU สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>