ผู้เขียน: Panaya Vespathom

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง การยุติอำนาจตรวจลงตราและนิติกรณ์ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการรับบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมกงสุลสัญจรปี 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเข้ารับการกักกันตัวซึ่งทางราชการกำหนด

อ่านเพิ่มเติม >>