ผู้เขียน: Panaya Vespathom

Announcement Long-Term Resident Visa (LTR Visa)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador Manasvi discussed cooperation with the US Drug Enforcement Administration

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศปรับเปลี่ยนกฎการเดินทางเข้าสหรัฐฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

New regulations on Entering to the United States for air travelers

อ่านเพิ่มเติม >>

Regulations on entering Thailand from 1 November 2021 onwards and list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และ รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>