ผู้เขียน: Panaya Vespathom

ประกาศการรับบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมกงสุลสัญจรปี 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเข้ารับการกักกันตัวซึ่งทางราชการกำหนด

อ่านเพิ่มเติม >>

นโยบาย Phuket Sandbox

อ่านเพิ่มเติม >>

Ambassador Manasvi met with Thailand’s Honorary Consul-General in Portland, Oregon

อ่านเพิ่มเติม >>

Frequently Asked Questions (FAQ) for Visa

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa and Certificate of Entry procedures for Non-Thai nationals wishing to obtain Tourist visa (Multiple Entries)

อ่านเพิ่มเติม >>