ผู้เขียน: Panaya Vespathom

ประกาศการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

Regulatory Updates on the Quarantine Period for Travelers Entering Thailand from 1 May 2021

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและโรค COVID-19 ผ่าน Doctor A to Z application สำหรับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมวัดญาณรังษีและวัดป่านานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการรับบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศย้ำเตือนเรื่องการแสดงผลโควิด-19 ตามระเบียบการเดินทางเข้าสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>