ผู้เขียน: Panaya Vespathom

Procedures for Non-Thai nationals who wish to obtain long stay visa (Non-Immigrant Category O-A)

อ่านเพิ่มเติม >>

Procedures for Non-Thai nationals who wish to obtain a Non-Immigrant Category O (retirement)

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa procedures for Non-Thai nationals wishing to obtain Tourist visa (Single Entry)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa for Non-Thai nationals who wish to obtain a retirement visa or a long-stay visa (Non-Immigrant Category O (retirement) / O-A / O-X) or who is currently holding re-entry permit for such visas

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa procedures for Non-Thai nationals wishing to enter Thailand for Conducting business/Meeting or Investing/Saving in Thailand

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa for Non-Thai nationals who holds a Thailand Elite Card / Thailand Privilege Card

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa procedures for Non-Thai nationals who wish to enter Thailand for media production or filming

อ่านเพิ่มเติม >>