ผู้เขียน: Panaya Vespathom

Visa and Thailand Pass for Non-Thai nationals who have a certificate of residence, or have been permitted to take up residency in the Kingdom

อ่านเพิ่มเติม >>

Thailand Visa and Certificate of Entry (COE) during COVID-19 situation

อ่านเพิ่มเติม >>

Non-Immigrant B, IB or SMART Visa and Entry procedures For applicants who do not yet have a Work Permit

อ่านเพิ่มเติม >>

Visa on Arrival (VOA) and 30 day-visa exemption scheme Temporary Suspension

อ่านเพิ่มเติม >>

การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

แนวทางของสายการบินเกี่ยวกับการให้บริการในท้องที่ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี COVID-19

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >>