ผู้เขียน: Narongchai

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม >>

Meeting between Ambassador Manasvi and Thailand’s Honorary Consul-General in Boston, MA

อ่านเพิ่มเติม >>

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (Webinar) ข้อมูลการแจกจ่ายวัคซีนและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส) ฉบับที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ : เปิดระบบรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 🛂 🇹🇭️

อ่านเพิ่มเติม >>

>> Directory “บัญชีรายชื่อไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ <<

อ่านเพิ่มเติม >>

Temporary Adjustment of Consular Services Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic No. 2

อ่านเพิ่มเติม >>