ผู้เขียน: Narongchai

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ ณ เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

Temporary Adjustment of Consular Services Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic

อ่านเพิ่มเติม >>

Coronavirus Guidelines for America

อ่านเพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและคำแนะนำของคณะทำงานประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฉบับล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๓ ณ เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนพลเมืองสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ

อ่านเพิ่มเติม >>