ผู้เขียน: Narongchai

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการบัตรประชาชน จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล และบุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน Barry

อ่านเพิ่มเติม >>