ผู้เขียน: Narongchai

ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน Barry

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม >>

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทย ที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม >>

การให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ / ค.ศ. 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Florence

อ่านเพิ่มเติม >>

ชุมชนไทยเข้มแข็ง ที่เมืองแจ็คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม >>