หมวดหมู่: รวมพลังคนไทยเพื่อประเทศไทย – Thais for Thailand

การประชุมสามัคคีซัมมิท ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม >>

พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ และคุณธิดา เพชรช่อ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ครูอาสาสมัครแม่พิมพ์ไทยในต่างประเทศกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ดารารัตน์ (Daffodil) แทนใจ ถวายแด่พ่อ

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมและวิทย์น่ารู้ ตอนที่ 13 : ศิลปะในการสร้างนวัตกรรม (The Art of Innovation)

อ่านเพิ่มเติม >>

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Feb-201922-Feb-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015