หมวดหมู่: รวมพลังคนไทยเพื่อประเทศไทย – Thais for Thailand

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันมอบเกียรติบัตรขอบคุณและชื่นชมครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองเชอร์ส รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมสามัคคีซัมมิท ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม >>

พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ และคุณธิดา เพชรช่อ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ครูอาสาสมัครแม่พิมพ์ไทยในต่างประเทศกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201919-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015