หมวดหมู่: รวมพลังคนไทยเพื่อประเทศไทย – Thais for Thailand

เยาวชนไทยจากโครงการผู้นำเยาวชน YSEALI ช่วงปลายปี 2562 ของสหรัฐฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันมอบเกียรติบัตรขอบคุณและชื่นชมครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองเชอร์ส รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม >>

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

26-Feb-202026-Feb-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015