หมวดหมู่: กิจกรรมรวมพลังคนไทย ชุมชนไทย

งานสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

เกาะติดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม >>

กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖ ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตธานีฯ เข้าเยี่ยมวัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเข้าร่วมเทศกาลฉลองอีสเตอร์กับชุมชนไทยนับถือศาสนาคริสต์นิกายแบ๊บติสต์ ที่โบสถ์ไทยวอชิงตันดีซี

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่วัดไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวเปิดงานอบรมนวดไทยโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย

อ่านเพิ่มเติม >>