หมวดหมู่: กิจกรรมรวมพลังคนไทย ชุมชนไทย

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กราบนมัสการลาเจ้าอาวาสวัดญาณรังษีและวัดธรรมประทีป ในโอกาสครบวาระประจำการ

อ่านเพิ่มเติม >>

งานบุญวันสารทไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และวัดธรรมประทีป

อ่านเพิ่มเติม >>

สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้แทนชุมชนไทยเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กราบนมัสการลาพระราชมงคลรังษี ในโอกาสครบวาระประจำการ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบผู้แทนพี่น้องชุมชนไทยในเมืองดัลลัส

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เยือนวัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เยือนวัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส

อ่านเพิ่มเติม >>