หมวดหมู่: กิจกรรมกงสุล / กงสุลสัญจร

>> Directory “ไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ <<

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดฟลอริดาพุทธาราม เมือง Navarre รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >>

การบรรยายพิเศษการเปิดตัวโฆษณาการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ 2020 และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (2020 Census Advertising and Outreach Campaign)

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธบูชา เมือง Decatur รัฐจอร์เจีย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >>

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>