Category: กิจกรรมกงสุล / กงสุลสัญจร

ประกาศการรับบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมวัดธรรมประทีป

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส) ฉบับที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม >>

>> Directory “ไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ <<

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดฟลอริดาพุทธาราม เมือง Navarre รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >>

การบรรยายพิเศษการเปิดตัวโฆษณาการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ 2020 และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (2020 Census Advertising and Outreach Campaign)

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธบูชา เมือง Decatur รัฐจอร์เจีย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >>