หมวดหมู่: ข่าวทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ

สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวันแม่ของวัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

อ่านเพิ่มเติม >>

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีมอบตราตั้งพระครูฐานานุกรม ที่พระครูปลัด แก่พระครูใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

อ่านเพิ่มเติม >>