หมวดหมู่: ข่าวทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมว. กต. และอดีตเลขาธิการอาเซียน เยือนกรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และพัฒนาการในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม >>

นายกฯ ร่วมหารือบุคลากรไทย ทำงานสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตชื่นชมความเสียสละต่อประเทศชาติของเหล่าทหารและบทบาทอันแข็งขันในการรักษาสันติภาพของโลกในโอกาสวันกองทัพไทย ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ทีมประเทศไทยให้ข้อมูลผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประชุมทีมประเทศไทยส่งท้ายปี 2558 และมองไปข้างหน้าสำหรับปี 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

เลขาธิการ ก.พ. เยือนสหรัฐฯ ติดตามงานด้านนักเรียนทุนรัฐบาล พบหารือทีมประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

คณะผู้แทนไทยศึกษาดูงานภายใต้โครงการ U.S. Presidential Elections Visit

อท. สาโรจน์ ธนสันติในฐานะผู้แทนท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่จากประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>