หมวดหมู่: ข่าวทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ

ก้าวอย่างไรให้ไทยทันโลก ในทัศนะของวิกรม กรมดิษฐ์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจได้ต้อนรับคุณวิกรมที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือถึงวิสัยทัศน์และทัศนะของคุณวิกรม ทั้งเรื่องงานเขียนหนังสือที่ถือว่าเป็นงานสร้างสรรสังคม และยังหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคที่จะก้าวทันโลก และอิทธิพลของประเทศในภูมิภาคและสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ทีมประเทศไทย คือ อะไร เขาคุยอะไรกัน เวลาประชุมที่ สถานทูต ทุกเดือน

เวลาเราได้ยิน ข่าวคราวว่า ” ทีมประเทศไทย ” หรือ ” ทีมไทยแลนด์ ” ที่จริงแล้วก็คือ การทำงานเป็นทีม โดยมี ออท. (เอกอัครราชทูต) จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้า ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ ที่ส่งตัวแทน มาทำงานในสถานทูต ตามประเทศสำคัญๆ ทั่วโลก นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม >>

นักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ร่วมกับสถานทูตผลักดันช่องทางธุรกิจให้คนไทย

ศ. ดร. วันประชา เชาวลิตวงศ์ ประธานสมาคม ATPAC พร้อมด้วยคณะนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ รวม 12 คน เข้าพบหารือทีมประเทศไทยสนับสนุนนักธุรกิจไทยที่ต้องการมาลงทุนในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ระดมสมองช่วยพัฒนาสะเต็มศึกษาในไทย

กลุ่มนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ช่วยสถานทูตระบุผลประโยชน์ด้านสะเต็มศึกษาของไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สภาหอการค้าไทยในแคลิฟอร์เนียหารือสถานทูต ผลักดันธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

นายพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยตัวแทนนักธุรกิจไทยจากรัฐนิวยอร์ก รัฐฟลอริดา รัฐโอเรกอน และกรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบทีมประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2558

อ่านเพิ่มเติม >>

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 14 เมษายน 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก University of Missouri, Kansas City (UMKC)

อ่านเพิ่มเติม >>

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

การประชุมหารือร่วมกัน “การสร้างศักยภาพให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม >>