หมวดหมู่: ประกาศ

การส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

การให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ / ค.ศ. 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

ศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Asian Identity ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กรุงวอชิงตัน (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)

อ่านเพิ่มเติม >>

Internship Opportunity: Apply Now – 11 Jan. 2019

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015