หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอริเคนเอียน (Hurricane Ian)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

งานบุญวันสารทไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และวัดธรรมประทีป

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เนื่องในวันแรงงานสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุเป็นผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเงินการคลัง)

อ่านเพิ่มเติม >>

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>