หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อความแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการ Fulbright ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม >>

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม >>

>> ลงทะเบียนกลับไทย / รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน <<

อ่านเพิ่มเติม >>

*ประกาศเตือน* หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม/พื้นที่เสี่ยง!

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเรื่องที่พักอาศัยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>