หมวดหมู่: ประกาศ

มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และ รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม >>

การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตรการการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม >>