หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม >>

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>