หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

อ่านเพิ่มเติม >>

โอกาสฝึกงานในกรุงวอชิงตันสำหรับเยาวชนไทยอเมริกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ปณิธานความดี ปีมหามงคล

อ่านเพิ่มเติม >>

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๕

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีต่อผลการออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และขั้นตอนสู่การเลือกตั้งภายในปี 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

อ่านเพิ่มเติม >>

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

07-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015