หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

๒ ก.ค. โอกาสในการเป็นอาสาสมัครช่วยงานสถานทูตไทยมาถึงแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ขอเชิญผู้แทนบริษัทไทยในสหรัฐฯ และผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมชุมชนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม >>

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม >>