หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai American National Internship Program ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศเตือนภัยพายุหิมะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศเตือนภัยพายุหิมะในช่วงปลายเดือนมกราคม (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม)

อ่านเพิ่มเติม >>

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตรการการเข้าประเทศไทยภายใต้เงื่อนไข Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>