หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูตเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันเข้าร่วมโครงการ Thai American National Internship Program (TANIP)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอริเคนนิโคล (Hurricane Nicole)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>