หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศ: เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา ปี 2566

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองตำแหน่งเสมียน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศ: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>