หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอริเคนเอียน (Hurricane Ian)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>