หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันเข้าร่วมโครงการ Thai American National Internship Program ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย-สหรัฐฯ กับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม >>

การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

มาตรการการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม >>