หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

พระราชกำหนด ประกาศ และคำสั่งของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีทอดตลาด

อ่านเพิ่มเติม >>

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม >>