หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม >>

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม >>

>> ลงทะเบียนกลับไทย / รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน <<

อ่านเพิ่มเติม >>

*ประกาศเตือน* หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม/พื้นที่เสี่ยง!

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)

อ่านเพิ่มเติม >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

อ่านเพิ่มเติม >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) รอบเดือน มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>